Bootverzekering Veelgestelde vragen bootverzekering


Wanneer het gaat om de bootverzekering is niet altijd alles even duidelijk. De dekking van de bootverzekering is in heel Europa anders. Daarnaast kan je een boot op verschillende manieren verzekeren en gebruiken verzekeraars soms ingewikkelde begrippen in hun polisvoorwaarden. Op deze pagina vind je daarom een handig overzicht met de antwoorden op veelgestelde vragen rondom de bootverzekering.

Ben ik verplicht om mijn boot te verzekeren?

Als booteigenaar ben je niet verplicht om je boot te verzekeren wanneer je op Nederlandse wateren vaart. Organisaties of regio`s kunnen een verzekering echter wel verplicht stellen. Wanneer je mee gaat doen aan een wedstrijd of met je boot een bepaalde haven in wilt varen, dan kan je wel tegen een verplichte verzekering aanlopen. Het gaat dan altijd om een verzekering met een dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-verzekering). Let ook goed op wanneer je naar het buitenland vaart, in meerdere landen in Europa gelden er andere regels.

Moet ik mijn boot verzekeren wanneer ik in buitenlandse wateren vaar?

In sommige Europese landen is het bij wet verplicht om een WA-verzekering te hebben afgesloten op je boot. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijna alle landen grenzend aan de Middellandse Zee. Ook kunnen er per land weer verschillende regels zijn met betrekking tot de hoogte van je WA-dekking. Controleer dit dus altijd voor vertrek. Vraag wanneer je een WA-verzekering hebt afgesloten voor een buitenlandse reis altijd een internationaal verzekeringsbewijs aan bij je bootverzekeraar.

Wat betekent aftrek nieuw voor oud?

Bij sommige bootverzekeringen zal je in de polisvoorwaarden de term `aftrek nieuw voor oud` tegenkomen. Dit heeft betrekking op de voorwaarden rondom het uitbetalen van schade aan de boot. De regeling houdt in dat de verzekeraar voor het uitkeren een bedrag aftrekt van de schadevergoeding. Dit bedrag is het verschil tussen het oude onderdeel van je boot en het nieuwe onderdeel.

Je krijgt dus minder uitgekeerd dan het schadebedrag en moet zelf een deel van de schade betalen. Verzekeraars hanteren dit principe, omdat het niet de bedoeling is dat je profiteert van schade. Dit zou het geval zijn wanneer na een aanvaring een oud onderdeel van je boot `gratis` wordt vervangen door een gloednieuw onderdeel.

Kan ik mijn boot verzekeren voor rechtsbijstand?

Het is mogelijk om situaties die te maken hebben met je boot te verzekeren voor rechtsbijstand. Je kan hiervoor een speciale rechtsbijstandverzekering voor watersport afsluiten. Wanneer je in een conflict terecht komt met betrekking tot je boot, dan krijg je een vergoeding voor jurisdische hulp. Zo kan je hulp krijgen bij het verhalen van schade na een aanvaring of wanneer een werf een reparatie aan je boot niet goed heeft uitgevoerd.

Is het mogelijk om een boot die ik als particulier voor commercieel verhuur gebruik  te verzekeren?

Niet alle verzekeraars geven dekking voor boten die door particulieren commercieel verhuurd worden. Controleer dit altijd bij je bootverzekeraar. De meeste verzekeraars vragen voor een boot die ook commercieel verhuurd wordt een hogere verzekeringspremie, een hoger eigen risico en eventuele andere extra voorwaarden.

Wanneer het verhuren van de boot inhoudt dat er ook bemanning geleverd wordt, dan is het afsluiten van een andere verzekering vaak noodzakelijk. Er moeten dan namelijk ook aansprakelijkheid en speciale veiligheidsvoorschriften verzekerd worden.