arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV voor zelfstandigen TOP 5


De beste AOV voor zelfstandigen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen voorziet in een uitkering bij ziekte of invaliditeit van de ondernemer. Het doel van zo’n AOV voor zelfstandigen is eigenlijk het voorkomen van financiële problemen die ontstaan wanneer een ondernemer (langdurig) ziek wordt. Door het afschaffen van de WAZ is er voor ondernemers geen sociaal vangnet meer, daarom is de AOV voor zelfstandigen van groot belang.

Wat is er veranderd ?

Voor 1 augustus 2004 fungeerde de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) nog als vangnet, maar sinds deze wet is afgeschaft moeten zelfstandigen nu zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af sluiten. De premie die hiervoor betaald moet worden valt onder privékosten, maar is gelukkig wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt over het algemeen, bij volledige arbeidsongeschiktheid, gebaseerd op tachtig procent van het inkomen. De hoogte van de uitkering hangt af van persoonlijke wensen, maar mag nooit meer zijn dan het inkomen voor de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Bij de AOV voor zelfstandigen zijn er vele opties mogelijk, deze verzekeringen bestaan dan ook in vele soorten en maten en worden door veel verzekeraars aangeboden. De ene AOV is de andere niet. Een AOV kan ook een behoorlijke kostenpost betekenen zorg er dus voor dat u niet te veel betaald. De verschillen in premie en voorwaarden kunnen behoorlijk verschillen tussen de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij de Arbeidsongeschiktheids Verzekering Top 5 hebben wij een aantal arbeidsongeschiktheidsverzekering met elkaar vergeleken. Uit onze vergelijking kwamen dan ook zeer duidelijke verschillen in premie en voorwaarden naar voren. Wij hebben onze conclusies op een rijtje gezet doe hier dus je voordeel mee en vind de best passende en goedkoopste AOV voor zelfstandigen.


De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen TOP 5 (tips)

Er zijn in Nederland veel verzekeraars die een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aanbieden. Het is dan ook een belangrijke verzekering voor ondernemers waar veel geld mee gemoeid kan zijn. Een AOV geeft een ondernemer dan ook een stukje financiele zekerheid bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij de Verzekering Top 5 hebben wij verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met elkaar vergeleken en een Top 5 aan Tips opgesteld. Lees ze eens rustig door voor u een AOV voor ondernemers gaat afsluiten en doe er je voordeel mee.

1. Welke factoren bepalen de hoogte van de AOV premie?

Zoals gezegd is een AOV voor zelfstandigen een verzekering die bepaald wordt door veel verschillende factoren. Hoe gunstiger deze factoren hoe hoger de uiteindelijk te betalen premie. De belangrijkste factoren die de hoogte van de premie bepalen zijn: het verzekerd bedrag of inkomen, de arbeidsongeschiktheid criteria en dekkingsmogelijkheden, de uitkeringsduur en wachttijd, en verder is het eigen risico van invloed op de premie. Zoals je ziet zijn dit aardig wat factoren die van invloed kunnen zijn. Niet iedere factor weegt even zwaar op de premie. Om een betere indruk te krijgen van de invloed van de verschillende factoren op de uiteindelijke premie is het verstandig om eens een offerte te laten doen bij een AOV verzekeraar waarin je verschillende pakketten met elkaar vergelijkt.

2. Vraag meerdere offertes op.

Het opvragen van meerdere offertes voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers dient meerdere belangen. Buiten dat het een goed overzicht geeft van wie er nu eigenlijk de goedkoopste AOV voor zelfstandigen aanbiedt, geeft het ook een indruk van wat er allemaal te verkrijgen is op de AOV markt. Misschien doet u nog ideeën op over de mogelijkheden die een arbeidsongeschiktheids verzekering voor zelfstandigen biedt. Denk aan het extra verzekeren van bepaalde aspecten of juist weglaten van bepaalde aspecten. We hameren er steeds weer op bij iedere verzekeringsvorm die wij hebben vergeleken, want iedere keer blijkt weer dat zij die meerdere offertes opvragen uiteindelijk de beste verzekering voor de beste prijs afsluiten.

3. Pas op voor bepaalde AOV budgetverzekeringen.

Ondernemers die verschillende offertes hebben opgevraagd zullen ongetwijfeld tegen grote prijsverschillen aanlopen. Let echter wel op dat deze prijsverschillen soms een duidelijke reden hebben. Sommige AOV’s of zogenaamde budget AOV’s keren alleen uit bij bepaalde ernstige aandoeningen. Lang niet alle aandoeningen vallen onder hun voorwaarden waardoor het zou kunnen voorkomen dat juist in jouw situatie de AOV niet tot uitkering overgaat. Lees dus goed de voorwaarden door voor je overgaat tot het afsluiten van een AOV voor zelfstandigen, de goedkoopste hoeft niet altijd de voordeligste te zijn.

4. Tips voor een goede AOV voor ondernemers.

AOV’s bestaan in vele soorten en maten en een goede AOV voor zelfstandigen is afhankelijk van uw eigen wensen en mogelijkheden. Toch willen wij een paar handvatten geven bij het bepalen van een goede en veilige AOV voor ondernemers. Deze voldoet volgens ons minimaal aan de volgende voorwaarden:
– uitkeringsdrempel van maximaal 25% (dit is meestal ook gebruikelijk)
– de wachttijd is niet langer dan je jezelf kunt veroorloven, dus afhankelijk van eigen middelen
– een verzekerd inkomen van ca. 80% van het bruto salaris
– looptijd tot pensioendatum
– jaarlijkse indexering van de AOV voor zelfstandigen.
Deze globale voorwaarden/tips zorgen ervoor dat je redelijk safe zit, maar een goede AOV voor ondernemers is meestal toch maatwerk. Voor een goede persoonlijke bepaling is het raadzaam om eens met een AOV expert te praten.

5. Let op de looptijd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemers worden regelmatig aangeboden met een lange looptijd van ca. 5 tot zelfs 10 jaar. Dit betekent dat de verzekering dan niet tussentijds kan worden opgezegd, met alle gevolgen van dien. Stel dat je situatie dermate wijzigt en dat je de arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt opzeggen, dan is dat pas mogelijk aan het einde van de looptijd. Het is daarom van belang om duidelijk de voorwaarden te lezen en bijvoorkeur te kiezen voor een AOV voor ondernemers waarbij de eerste termijn niet langer loopt dan 1 a 3 jaar en die daarna per jaar opzegbaar is.