Disclaimer:

Hoewel we veel aandacht hebben besteed besteed aan het samenstellen van deze website (verzekeringtop5.nl), kan er niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist, volledig en/of in een specifieke situatie van toepassing is. De informatie is uitsluitend indicatief en gebaseerd op een combinatie van diverse, op het internet getoonde artikelen en onze eigen mening en is continu aan wijziging onderhevig.

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de maker(s) aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze website of de inhoud ervan.
Het is raadzaam om altijd advies in te winnen bij verschillende deskundigen voordat u een belangrijke financiële beslissingen neemt!
Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en daar mee in te stemmen.

Privacy beleid

Wij begrijpen en respecteren de wens van onze bezoekers voor privacy, en passen deze dan ook toe voor de bezoekers van onze site. Om deze reden laten wij u weten op welke manier wij alle persoonlijke informatie gebruiken die u ons heeft toevertrouwd. Onze webserver herkent niet automatisch informatie met betrekking tot het email adres van bezoekers van onze website.

Alle informatie die wij hebben verzameld wordt:
– gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren
– gebruikt om de inhoud en/of ontwerp van onze website aan te passen voor elke individuele bezoeker
– gebruikt om onze bezoekers in te lichten over veranderingen op de website

Met betrekking to email adres informatie
Email adres informatie wordt alleen verzameld wanneer een gebruiker met ons heeft gecommuniceerd per email of ons vrijwillig deze informatie heeft gegeven, zoals door email communicatie of door het invullen van ons contact formulier.
Met betrekking tot postadres Informatie
Wanneer u ons online uw postadres heeft gegeven, zullen wij hier alleen indien noodzakelijk en indien u hier zelf om verzocht heeft gebruik van maken. Wij zullen uw postadres informatie niet delen met derden.
Met betrekking tot telefoonnummer Informatie.
Wij nemen alleen telefonisch contact op met bezoekers die online hun telefoonnummers hebben gegeven indien noodzakelijk en indien u hier zelf om verzocht heeft. Wij zullen uw telefooninformatie informatie niet delen met derden.
Met betrekking tot cookies
Wij kunnen cookies gebruiken om de instellingen van bezoekers te bewaren en om de in het verleden gedane activiteiten op de site te registeren, om zodoende een nog betere service te kunnen geven aan bezoekers die terugkeren naar onze site. Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, neemt u dan contact op via ons contactformulier.

Wanneer ons informatiebeleid in de toekomst verandert, zullen wij de veranderingen op onze site zetten om u dit te laten weten en u de gelegenheid te bieden om al dan niet hier mee akkoord te gaan. Als u bezorgt bent over hoe deze informatie wordt gebruikt, controleer dit dan regelmatig op onze site.
Als u denkt dat deze site niet het beleid voert zoals dat is vermeld, neem dan a.u.b. contact met ons op.

How we rate?

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de maker(s) aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Lear more