Paardenverzekering Aanverwante verzekeringen paarden


Een paard is een van de meest kostbare bezitten, zowel emotioneel als financieel. Het is daarom goed om nog voor de aanschaf, goed na te denken over een eventuele verzekering.

Er zijn namelijk veel mogelijkheden om je paard te verzekeren. Je kunt een basisverzekering afsluiten die alleen het hoognodige dekt, maar je kunt deze verzekering ook aanvullen met enkele aanvullende verzekeringen. Een aanvullende verzekering is alleen mogelijk indien je eenzelfde soort basisverzekering hebt.

Behalve deze verzekeringen zijn er nog een heel aantal verzekeringen waarvoor je paard in aanmerking komt. Wat dacht je bijvoorbeeld van een collectieve verzekering als je een aantal paarden bezit? Een verzekering voor jouw trailer of wellicht een verzekering voor de rijlaarzen, zadel en hoofdstel?

Collectieve paarden verzekering

Een collectieve verzekering kun je afsluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen voor paarden. Enkele verzekeraars bieden deze verzekering aan vanaf 8 paarden. Je kunt zo´n verzekering als particulier, maar ook als bedrijf aanvragen. De premie die je betaalt is jaarlijks rond de 2,25% van de totale verzekerde waarde.

Afhankelijk van wat er is met jouw paard, wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd.
Wanneer een van jouw paarden komt te overlijden door een ziekte wordt 100% van de totale waarde van jouw paard uitgekeerd. Dit is ook het geval bij de dood door een ongeval, door transport, verdrinking, brand, bliksem, noodeuthanasie en enkele andere ongelukken.

Foetus -veulen verzekering

Indien gewenst kun je de foetus van de merrie verzekeren nog voordat deze geboren is. Dit kan echter niet altijd. De merrie moet drachtig zijn van een hengst die in een stamboek vermeld staat. De hengst moet van een erkende dekker zijn. Is dit niet het geval dan kun je het ongeboren veulentje niet verzekeren.

De verzekering dekt onder andere het risico op;
–                 Acuut overlijden of een spontaan opgedane ziekte,
–                 Dood door verwerping,
–                 Diefstal,
–                 Verduistering,
–                 Een mislukte operatie en enkele andere tragedies.

Embryoverzekering

Deze verzekering is niet voor alle paarden beschikbaar. Trekpaarden zijn bijvoorbeeld bij enkele verzekeringsmaatschappijen uitgesloten. De embryoverzekering dekt de vrucht vanaf 45 dagen na bevruchting tot en met de 6de levensvatbare dag.

De verzekering keert onder andere uit bij;
–                 Brand
–                 Ongeschiktheid door ziekte
–                 Ongeschiktheid door ongeval,
–                 Ongeschiktheid door kreupelheid,
–                 Miskraam en
–                 Binnen enkele dagen overleden.

De premie wordt berekend aan de hand van het bedrag dat je betaalt voor het dekgeld en je zult niet meer dan een X aantal ontvangen. Je betaalt dit 1x omdat de verzekering natuurlijk maar voor een korte tijd af te sluiten is.

Voor deze verzekering heb je een verklaring nodig van de drachtige merrie waarin alle drachtgegevens vermeld staan, een gezondheidsverklaring van de merrie welke niet ouder dan 6 weken mag zijn en een correct – en volledig ingevuld aanvraagformulier met betrekking tot de embryo.

Vruchtverzekering

De vruchtverzekering is nagenoeg hetzelfde als de embryoverzekering. Je hebt te maken met dezelfde verzekeringsvoorwaarden en ook wordt er een X bedrag uitgekeerd afhankelijk van het bedrag dat je hebt betaald voor het dekken van de merrie. Het verschil tussen een vruchtverzekering en een embryoverzekering is dat een vruchtverzekering pas af te sluiten is 90 dagen ná de bevruchting. bij de embryoverzekering was dit na 45 dagen. De premie is dan ook iets lager. Je betaalt eenmalig +/- 9,5% van het totale bedrag.

Dekhengstverzekering

Een dekhengst is een erg kostbaar bezit. Het is dan ook verstandig een dekhengst goed te verzekeren. Je bent dan namelijk qua kosten gedekt in de volgende omstandigheden:
–                 Noodslachting,
–                 Acute dood,
–                 Door ziekte of een ongeval niet in staat te dekken,
–                 Slecht sperma door bijvoorbeeld een ziekte. De hengst voldoet dan niet meer als dekhengst,
–                 Blikseminslag,
–                 Brand

Kreupelheid wordt niet meeverzekerd. Daarvoor heb je een van de basisverzekeringen nodig.

Voor dekhengsten (uitgesloten trekpaarden) zijn er verschillende aanvullende modules. Kijk bij de verzekeringsmaatschappij naar keuze voor meer informatie. Dit kan namelijk op kleine cruciale punten verschillen.

De vergoeding die je ontvangt is 100% in het geval van;
–                 Acute dood,
–                 Diefstal,
–                 Brand en
–                 Noodslachting

Hoewel een trekpaard dekhengst wordt uitgesloten bij de aanvullende modules kan ze wel een normale dekhengstverzekering krijgen. De premie die je betaalt is rond de 7,5%. Een normale paard/pony kan deze verzekering tegen een premie van +/- 3,75% krijgen. Het bedrag dat uitgekeerd wordt wanneer de hengst dood gaat is 100% van de totale verzekerde waarde. Dit geldt overigens niet wanneer de hengst ongeschikt raakt. Dan wordt er 90% uitgekeerd.

De volgende papieren zijn nodig voor een dekhengstverzekering:
–                 Een spermarapport dat niet ouder is dan 6 weken en
–                 Een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier

Operatieve verzekeringen

Het verzekeren van jouw paard voor overlijden door toedoen van een (niet levensgevaarlijke) operatie kun je voor een kortlopende termijn afsluiten. Je dient 48 uur van tevoren je paard aangemeld te hebben bij de verzekeringsmaatschappij van jouw keuze. De verzekering die je afsluit voor enkel en alleen een operatie is 14 tot 30 dagen geldig (afhankelijk van jouw verzekeringsmaatschappij). Je moet kunnen aantonen, door middel van een verklaring van de dierenarts, dat jouw paard daadwerkelijk een operatie moet ondergaan.

De premie die je hiervoor betaalt is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij, rond de 1,5% van de totale waarde van jouw paard.

Castratie

Bij een castratie is er altijd het risico dat het paard komt te overlijden. Hiervoor kun je je verzekeren. Mocht jouw paard namelijk komen te overlijden door toedoen van deze ingreep, dan zul je van de verzekering de volledige waarde van jouw paard terug krijgen. Je moet de verzekeraar een verklaring kunnen aanbieden waarin staat dat jouw paard in goede conditie is. De verzekering dient ook voordat de ingreep plaatsvindt afgesloten te worden en de premie bedraagt +/- 1,5% van de waarde van jouw paard.

Mocht jouw paard onder algehele narcose gecastreerd worden, dan dien je een operatieve verzekering af te sluiten.

Aanverwantenspullen verzekeren

Behalve een paard verzekeren kun je natuurlijk ook randzaken zoals trailers, zadels, hoofdstellen en dergelijke bijverzekeren. Hieronder geven we een beschrijving van enkele veel voorkomende producten die je kunt verzekeren.

Paardentrailerverzekering
Een trailer is een aanhangwagenbox dat achter jouw auto kan waarin je je paard kunt vervoeren.
Deze kun je nieuw en tweedehands kopen. Ook zijn trailers te huur op diverse maneges en bij verhuurbedrijven. Jouw eigen trailer kun je verzekeren bij verschillende maatschappijen. Het premiebedrag dat je betaalt is afhankelijk van hoe oud de trailer is en hoeveel hij waard was bij de aanschaf. Denk aan een premie van 1,2 tot 4 % over de totale waarde van jouw trailer. Verzekeraars hanteren vaak een minimumbedrag dat je per jaar moet betalen.

Zadelverzekering
Tijdens het paardrijden is het mogelijk dat je zadel kapot gaat. Dan is het wel zo handig om hier voor verzekerd te zijn. Zo´n verzekering voor een zadel bedraagt rond de 2,5% van de waarde van het zadel. Enkele verzekeringen hanteren een eigen risico van 50 euro. Andere aanbieders verzekeren vanaf een X aantal bedrag per jaar. De verzekering keert niet alleen uit wanneer je zadel door gebruik stuk gaat maar ook bij;
–                 Diefstal,
–                 Vandalisme,
–                 Instorting,
–                 Schade door storm en
–                 elke andere vorm van schade van buitenaf

Bij een zadelverzekering worden bij paardenverzekeraar.nl ook overige rijtuigaccessoires verzekerd. Bij andere verzekeraars wordt dit vaak apart van elkaar gedaan.

Rijtuig – en rijwagen verzekering

Bij deze verzekering verzeker je je voor de rijwagens die gebruikt worden bij bijvoorbeeld paardenshows. De tuigen en wagens zijn verzekerd tijdens transport, stalling, verblijf tijdens een keuring en dergelijke. Indien de wagen of het rijtuig door vermissing of verduistering weg is en er geen spraken is van diefstal zal er niks worden uitgekeerd.
De premie is rond de 2,5% van het te verzekeren product. Indien je aanspraak wilt maken op de uitkering, dan moet je zelf wel een eigen bijdrage betalen. Om je te verzekeren heb je een aankoopbon nodig, een kleurfoto van jouw rijtuig en een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Uitvaartverzekering

Een uitvaart voor een paard is voor veel mensen erg duur. Je doet er dan ook verstandig aan om een uitvaartverzekering voor jouw paard aan te vragen. De uitvaartverzekering gaat na 3 maanden in. Mocht je paard door noodeuthanasie, brand of ziekte ineens komen te overlijden binnen die drie maanden, dan ben je wel gewoon verzekerd. De premie die je betaalt is afhankelijk van de stokmaat van jouw paard en leeftijd.