Wat is er veranderd ?

Voor 1 augustus 2004 fungeerde de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) nog als vangnet, maar sinds deze wet is afgeschaft moeten zelfstandigen nu zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af sluiten. De premie die hiervoor betaald moet worden valt onder privékosten, maar is gelukkig wel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt over het algemeen, bij volledige arbeidsongeschiktheid, gebaseerd op tachtig procent van het inkomen. De hoogte van de uitkering hangt af van persoonlijke wensen, maar mag nooit meer zijn dan het inkomen voor de (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

Bij de AOV voor zelfstandigen zijn er vele opties mogelijk, deze verzekeringen bestaan dan ook in vele soorten en maten en worden door veel verzekeraars aangeboden. De ene AOV is de andere niet. Een AOV kan ook een behoorlijke kostenpost betekenen zorg er dus voor dat u niet te veel betaald. De verschillen in premie en voorwaarden kunnen behoorlijk verschillen tussen de verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bij de Arbeidsongeschiktheids Verzekering Top 5 hebben wij een aantal arbeidsongeschiktheidsverzekering met elkaar vergeleken. Uit onze vergelijking kwamen dan ook zeer duidelijke verschillen in premie en voorwaarden naar voren. Wij hebben onze conclusies op een rijtje gezet doe hier dus je voordeel mee en vind de best passende en goedkoopste AOV voor zelfstandigen.

How we rate?

U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie, en de maker(s) aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortvloeiend uit of op welke manier dan ook verbonden met het gebruik van deze website of de inhoud ervan. Lear more