Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Premie en dekking Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (AOV)

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (AOV) biedt zelfstandigen inkomenszekerheid wanneer de betreffende persoon invalide raakt of ziek wordt. Het doel van deze verzekering is dat de zelfstandige alsnog een inkomen heeft en dat de continuïteit van het bedrijf bewaard blijft. De verzekeraar keert periodiek uit wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Een AOV is bedoeld voor de volgende personen:

 • Directeur-grootaandeelhouder
 • Zelfstandig ondernemer
 • Freelancer
 • Vrije beroepsbeoefenaar
 • ZZP’er (ook wel: Zelfstandige Zonder Personeel)

Dekking

Uiteraard verschilt het per verzekeraar hoeveel premie je betaald voor een bepaalde dekking. Vrijwel iedere AOV-verzekeraar biedt de volgende dekkingen aan:

 • Arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongevallen
 • Ongevallen en alle ziekten, maar zonder psychische klachten
 • Ongevallen en alle ziekten inclusief psychische klachten

Hoogte uitkering

Het bedrag dat je als zelfstandige krijgt uitgekeerd in geval van invaliditeit en ziekte hangt af van de verzekering die je hebt afgesloten. Daarnaast spelen de afspraken die hebt gemaakt met deze verzekeraar ook een rol.

Het bedrag dat je wilt ontvangen kun je namelijk zelf bepalen. Hieraan zit wel een maximum verbonden. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat je verdient. Dit betekent dus dat dit bedrag hoger en lager kan worden naarmate je meer of minder gaat verdienen. Daarnaast hangt het uitgekeerde bedrag af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Deze mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door specialisten van de verzekeraar.


Premie

De hoogte van de premie die je betaalt voor de AOV hangt grotendeels af van je eigen wensen. Maar let altijd op de volgende factoren:

 • Beroep
  Hoe meer risico’s je beroep met zich meebrengt, hoe hoger de premie. Verzekeraars stellen echter zelf vast hoe hoog zij de risico’s van beroepen inschatten. Dit verschilt dus per verzekeraar en daarom is het handig om dit vooraf te checken en te vergelijken.
 • De wachttijd
  Wanneer je een uitkering wilt ontvangen geef je dit vooraf door aan de verzekeraar. Hoe langer de wachttijd voor de uitkering, hoe lager de premie. En andersom. Er geldt meestal een minimale wachttijd van 2 weken (hoge premie) en een maximale wachttijd van 5 jaar (lage premie).
 • Arbeidsongeschiktheidscriterium
  Dit gegeven bepaalt wanneer je een uitkering krijgt, te verdelen in drie niveaus:
  – Beroepsarbeidsongeschiktheid: je ontvangt pas een uitkering wanneer je helemaal niet meer kunt werken.
  – Passende arbeid: je krijgt een uitkering wanneer je je huidige werk niet meer kunt doen en ook geen ander werk kan vinden dat aansluit bij je werkervaring en opleiding.
  – Gangbare arbeid: er wordt gekeken naar welk werk je nog wel kunt doen. Afhankelijk van wat hier uitkomt ontvang je alsnog een uitkering.

Bij veel verzekeringen geldt dat je voor minimaal 25% moet zijn afgekeurd voor het criterium (1 van de 3) voordat dit je recht geeft op een uitkering.


Ander werk

Ben je naast zelfstandige ook nog werkzaam binnen een bedrijf, dus in loondienst? Dan hoef je je alleen maar te verzekeren voor de uren/dagen dat je werkzaam bent in je eigen bedrijf of voor de tijd die je maakt als zelfstandige. Voor de overige uren/dagen ben je verzekerd via je werkgever.


Voorwaarden uitkering

Er zijn voorwaarden verbonden aan het uitkeren via de AOV. Wanneer jij je niet aan de regels houdt of op een bepaalde manier arbeidsongeschikt bent geraakt, dan keert de verzekeraar niet uit. In de volgende gevallen krijg je meestal geen vergoeding:

 • Je voert de verplichte handelingen na arbeidsongeschiktheid niet uit
 • Je hebt de premie niet betaald of hebt gefraudeerd
 • Je bent door roekeloosheid of eigen schuld arbeidsongeschikt geraakt (bij bv. een ski-ongeluk zal de verzekeraar onderzoeken of je roekeloos hebt gehandeld)
 • Je bent door de schuld van iemand die voordeel heeft bij jouw uitkering arbeidsongeschikt geraakt
 • Je bent arbeidsongeschikt geraakt door alcohol, medicijnen of drugs
 • Je zit in de gevangenis
 • Je bent arbeidsongeschikt geraakt door oorlogsgeweld of een kernreactie

Wanneer je bijvoorbeeld motor rijdt moet je dit vanwege een verhoogd risico soms extra bij laten verzekeren. Wat de regels van jouw verzekeraar precies zijn vind je in de polisvoorwaarden.


Terug naar pagina AOV voor zelfstandigen >