Arbeidsongeschiktheidsverzekering Alternatieven Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie die je voor een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaalt is hoog. Vandaar dat veel zelfstandigen ervoor kiezen geen AOV af te sluiten. Er zijn in plaats van een AOV andere mogelijkheden om achter de hand te hebben mocht je onverwachts invalide of voor lange tijd ziek worden.


Alternatieven

Wanneer je geen AOV afsluit heb je alleen nog het recht op een bijstandsuitkering. Om het toch wat ruimer te hebben en om een financiële buffer te hebben zijn er andere opties in plaats van een AOV:

  • Zelf geld reserveren voor het geval dat je blijvend invalide of ziek wordt.
  • Het afsluiten van een particuliere AOV.
  • Een individuele AOV afsluiten tegen collectieve voorwaarden. Dit kun je doen bij verscheidene branche- en beroepsorganisaties. Ook de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), FNV Zelfstandigen en CNV Zelfstandigen bieden deze verzekering aan. Voordelen van deze verzekering zijn de scherpe premie, de vele keuzemogelijkheden qua polis en de aftrekbaarheid van de premie.
  • Een vrijwillige UWV Ziektewetverzekering. Dit is een basisverzekering voor ondernemers. Deze verzekering keert maximaal twee jaar uit. De voordelen van een vrijwillige verzekering zijn dat deze premie aftrekbaar is vanaf de belasting, een medische keuring niet nodig is, je geen speciale poliskosten betaalt en de verzekering op elk moment opzegbaar is. Je moet je wel binnen 13 weken na het starten van de onderneming aanmelden.
  • WIA-verzekering. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan je een beperkte WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) krijgen. De WIA-verzekering is hier een aanvulling op en keert dus uit na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Je kan deze verzekering particulier of bij het UWV afsluiten. Wanneer je deze bij het UWV afsluit moet je deze tegelijk met de UWV Ziektewetverzekering afsluiten.

Ongevallenverzekering

Waarom een AOV afsluiten als een ongevallenverzekering toch ook uitkeert bij onder andere invaliditeit en ziekte? Zowel de ongevallenverzekering als de AOV keren inderdaad uit bij blijvend letsel als gevolg van een ongeval. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen:

  • De ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dit betekent dat er meestal een vast bedrag wordt uitgekeerd en dat je er zelfs financieel op vooruit mag gaan. De AOV is een schadeverzekering. Hierbij krijg je een periodieke uitkering waar je niet financieel van mag profiteren.
  • In tegenstelling tot de AOV dekt de ongevallenverzekering niet de arbeidsongeschiktheid wanneer deze is ontstaan als gevolg van een ziekte. Vandaar dat de premie van een AOV ook hoger ligt dan de premie van een ongevallenverzekering.

Vangnetregeling

Brengt jouw beroep veel medische risico’s met zich mee? En is de kans groot op arbeidsongeschiktheid? Dan bestaat de mogelijkheid dat je bij verzekeraars geen AOV kunt afsluiten. Vandaar de vangnetregeling via de overheid.

Je kunt voor de vangnetregeling in aanmerking komen wanneer je problemen hebt om jezelf als startende zelfstandige te verzekeren. Dit kan gebeuren wanneer je om medische redenen wordt afgewezen voor een AOV. Voorwaarde voor het aanmerking komen van de vangnetregeling is dat je binnen 15 maanden nadat je jouw bedrijf hebt opgericht je hebt aangemeld voor deze alternatieve verzekering.


Noodzaak AOV

Soms lijkt een AOV met een hoge premie in eerste instantie niet aantrekkelijk. Maar probeer het serieus te overwegen. Soms krijg je met een AOV meer geld uitgekeerd dan met een alternatieve verzekering. Het is maar net wat voor jou belangrijker is: minder premie of een hogere uitkering. Ga voor jezelf na hoe groot de kans is dat je, met je huidige beroep blijvend invalide raakt of ziek wordt.


Terug naar pagina AOV voor zelfstandigen >